ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและครื่องดื่ม โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายจากวาตภัย จำนวน ๔๔ หลังคาเรือน หมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทไฟไซเรน (สัญญาณไฟวับวาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557