ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562  
 

ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 17.13 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557