หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประประปาหมู่บ้าน แบบบาดาบขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านใต้วัดราษฎรฺ์ และหมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา   21 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา   21 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่่ 1 บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา   14 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง   2 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาด าลขนาดกลางหมู่ที่ 1 บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ   2 ม.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562   26 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถึงกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา   26 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้ผู้รัยประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    26 ธ.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่่ 1 บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา   20 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   13 ธ.ค. 2561 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557