หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ให้กับเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา [ 4 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
กิจกรรม Big Cleaning Day (โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข) [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 40
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง [ 11 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 43
 


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง [ 11 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การบริหารการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3Rs ณ หมู่ที่ 1 บ้านวัดกำแพง [ 8 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 50
 


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3Rs [ 8 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 48
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557