โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีะจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา นำโดย นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีะจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยได้รับเกียรติจาก อ.ยรรยงค์ พุ่มมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท นางสาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท นายณรงค์ เอี่ยมยอด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำนานเขาสรรพยา และสมุนไพรพืชบ้าน สังกรณี ตรีชวา ตลอดจนการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ณ วัดกำแพง หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 14.44 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557