มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย (พายุ) ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 21 หลังคาเรือน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา ,ผอ.โยธิน เดือนจำรูญ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ,นายสมเกียรติ บุตรแก้ว ท้องถิ่นอำเภอสรรพยา ,นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย (พายุ) ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 21 หลังคาเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 10.27 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557