15 พฤศจิกายน 2561 เปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (44 วัน)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา นำโดยนายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (44 วัน) หลักสูตร \"ขนมไทยและหัตถกรรม\" กลุ่มเจ้าพระยาพัฒนาอาชีพ โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี สังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพง หมู่ 1 ตำบลสรรพยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 13.57 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557