ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562  
 

ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 17.13 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557