ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาด าลขนาดกลางหมู่ที่ 1 บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์ และหมู่ที่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 09.11 น. โดย คุณ ผกามาส ทองช้าง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557