หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 15.39 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557