หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562  
 

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 (44 วัน) หลักสูตร \\\\\\\"ขนมไทยและหัตถกรรม\\\\\\\" กลุ่มเจ้าพระยาพัฒนาอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี สังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพง หมู่ที่ 1

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557