หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
 

ด้วยเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ได้กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
เขตที่ 1 หมู่ที่ 1,2 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพง หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา
เขตที่ 2 หมู่ที่ 5,6,7 เวลา 09.30 น. ณ วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 15.33 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557