หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3Rs  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3Rs โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ บุตรแก้ว ท้องถิ่นอำเภอสรรพยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพง หมู่ที่ 1

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 12.04 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557