หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1 ซ้าย ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลสรรพยา   8 มี.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   27 ก.พ. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (กระดาษขนาด A3)   27 ก.พ. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์การปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562   14 ก.พ. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   6 ก.พ. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับพัสดุ   4 ก.พ. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)   4 ก.พ. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฎิบัติที่ว่าง    1 ก.พ. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง    1 ก.พ. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   30 ม.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557